Arbeidsmarkt in Balans

Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 2015 een feit is, bleek knellend te werken.

Vaste contracten bleken nog steeds vast te zijn en flexibele contracten bleken niet/niet eerder minder flexibel te worden.
Zowel werkgevers, ondernemers als werknemers waren niet tevreden met het arbeidsrecht, het ontslagrecht.

Als pleister op de WWZ is er vanaf 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Het arbeidsrecht en het ontslagrecht zijn wederom op de schop gegaan.

-------------------------------------

Wet Arbeidsmarkt in Balans in hoofdlijnen
Hieronder de onderwerpen die worden gewijzigd waarbij hoofdregels zijn vermeld:

Hoofdlijnen WAB

-Nieuwe ontslaggrond

De cumulatiegrond wordt ingevoerd. Als sprake is van een optelsom van omstandigheden wordt ontslag ook mogelijk.
Bij een ontslag wegens de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding aan de werknemer.

-Transitievergoeding

Werknemers krijgen recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag (een derde bruto maandsalaris per jaar).

De transitievergoeding bedraagt m.i.v. 1 januari 2021 maximaal € 84.000,00 (bruto) of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over 12 maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.

-Ketenregeling

De ketenregeling (de opeenvolging van tijdelijke contracten) wordt verruimd.
Het wordt mogelijk om aansluitend drie contracten in drie jaar aan te gaan.

-Oproepovereenkomsten

Er geldt een minimale oproeptermijn en na twaalf maanden moet een aanbod voor vaste uren volgen.

-Payrollovereenkomsten

Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

-WW-premiedifferentiatie

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract (=contract voor onbepaalde tijd) dan voor werknemers met een flexibel contract.

-------------------------------------

Overgangsrecht?

De WAB heeft in beginsel per 1 januari 2020 directe werking.
Bij oproepovereenkomsten is de inzet in 2019 al belangrijk voor het aanbod aan de oproepkracht.

Een aantal andere maatregelen zal in 2021 in werking gaan treden.

-------------------------------------


Advocatenkantoor Wolters kan u nader adviseren.

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht staat u graag bij.
U kunt contact met haar opnemen via wolters@advocatenkantoorwolters.nl of 06 - 575 610 94.

Advocatenkantoor Wolters