Uitwerking nieuws Arbeidsrecht

Wijziging van het arbeidsrecht!

Na een regeerakkoord, een sociaal akkoord en een wetsvoorstel is Wet Werk en Zekerheid een feit.
Het arbeidsrecht / het ontslagrecht is gewijzigd.

Werk en Zekerheid houdt met name in:
- wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid (per 1 januari 2015);
- wijzigingen ten aanzien van het ontslagrecht (per 1 juli 2015);
- wijzigingen duur WW (per 1 januari 2016).

De Tweede Kamer aanvaardde op 18 februari 2014 het wetsvoorstel.
De Eerste Kamer behandelde op 3 juni 2014 het wetsvoorstel plenair.
Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Per 1 januari 2015 is met name het volgende gewijzigd:
- aanzegtermijn
- proeftijd
- concurrentiebeding.

Per 1 juli 2015 zijn de wijzigingen ingegaan ten aanzien van het ontslagrecht (o.a. ketenregeling).

Vanaf 1 januari 2016 is de duur van de WW gewijzigd.

Met name als werkgever dient u daar rekening mee te houden.
Advocatenkantoor Wolters kan u daarover informeren.

Voor meer informatie en het laatste nieuws lees ook de blogs en de nieuwsbrieven van Advocatenkantoor Wolters

------------------

Sociale media en de arbeidsovereenkomst

Handelingen en uitlatingen op sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen gevolgen hebben voor de arbeidsverhouding.

In rechtspraak komt het gebruik van sociale media regelmatig aan de orde. Zo besliste de rechtbank te Arnhem eerder in 2011 dat het accepteren van een LinkedIn uitnodiging van een relatie en Twitter correspondentie met een relatie leidden tot overtreding van het relatiebeding. Dit kwam de werknemers te staan op betaling van een boete aan de werkgever.

In 2012 oordeelde de kantonrechter te Sittard-Geleen dat het gebruik van sociale media in beginsel een privékarakter heeft. Er werd geen overtreding van het relatiebeding aangenomen.

Ten aanzien van Twitter oordeelde het gerechtshof te Den Haag in 2012 dat het gebruik van Twitter niet leidde tot overtreding van het relatiebeding omdat het om een eenzijdige actie gaat vanuit de volger.

In 2012 zijn er uitspraken gedaan over uitlatingen van werknemers op Facebook.
De kantonrechter te Arnhem bepaalde dat negatieve uitlatingen over werkgever leidden tot een einde van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. De kantonrechter te Wageningen oordeelde dat een werknemer eerst een laatste waarschuwing diende te ontvangen alvorens de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden kon eindigen.

Om voor werknemers duidelijk te maken wat niet mag, is het hebben van een sociale media protocol raadzaam. Ook is de inhoud van een concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding belangrijk.
Daarbij kan Advocatenkantoor Wolters u van dienst zijn.

Wilt u hierover meer weten? Neem contact op met Annette Wolters op 06-57561094.


------------------
Werkkostenregeling en arbeidsrechtelijke gevolgen

De Werkkostenregeling heeft niet alleen fiscale maar ook arbeidsrechtelijke consequenties.

Tot 1 januari 2015 was invoering van de Werkkostenregeling niet verplicht, maar voor uw bedrijf wellicht wel interessant.

De Werkkostenregeling vraagt niet alleen om het raadplegen van een fiscalist, maar ook om het door een arbeidsrechtadvocaat laten kijken naar de arbeidsvoorwaarden in uw onderneming.

Annette Wolters kan u hierbij helpen en is bereikbaar op 06–57561094.

------------------
De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Sinds 1 maart 2012 kan een werkgever die 20 werknemers of meer wil ontslaan door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met een aantal werknemers niet meer onder de werking van de WMCO uitkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Wolters op 06-57561094.

------------------
Vakantieregeling

Met ingang van 1 januari 2012 geldt de huidige vakantiewetgeving.

Een zieke werknemer heeft recht op net zoveel vakantiedagen als een niet zieke werknemer.

De wettelijke vakantiedagen vervallen 1,5 jaar na opbouw tenzij de werknemer deze redelijkerwijs niet heeft kunnen opnemen.

De werkgever dient een exacte administratie bij te houden.
Zo moet het verschil tussen de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen goed duidelijk zijn.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Annette Wolters op 06-57561094.